'/sauna/ozdorovitelniy-kompleks-knyazhiy-mech-315'
'ozdorovitelniy-kompleks-knyazhiy-mech-315'
'old_id = 315'
'new_id = 283'
Location: http://dev3.laznya.ua/users/ru/anketa.php?sauna_id=283
тест в новом окне